Stammis Horeca Verhuur B.V.
Privacy Statement

Persoonsgegevens worden ten aller tijden opgeslagen, als u een product en/of dienst afneemt van Stammis Horeca Verhuur B.V., of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Persoonsgegevens worden opgeslagen door :

Onderneming:                Stammis Horeca Verhuur B.V.

Bezoekadres :                Delta 10

                                         1704 EE Heerhugowaard

                                         Nederland

Email :                             info@stammishorecaverhuur.nl

Telefoonnummer :          072-57-16151

KVK-nummer :               37085092

 

Stammis Horeca Verhuur B.V. is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse en marketingdoeleinden.

Stammis Horeca Verhuur B.V. is verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Stammis Horeca Verhuur B.V. verzameld en verwerkt persoonsgegevens voor administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de klantenservice, de website, persoonlijke marketing om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Stammis Horeca Verhuur B.V. opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ten uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Stammis Horeca Verhuur B.V. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk om de overeenkomst uit te voeren. Als groothandel is het voor Stammis Horeca Verhuur B.V. een wettelijk vereiste om zich te houden aan facturatieplicht. Hierin wordt gesteld dat elke factuur “tenaamgesteld” moet zijn en zijn voorzien van een juiste naamstelling en adressering. Na facturatie is Stammis Horeca Verhuur B.V. verplicht om deze factuurgegevens minimaal 7 jaar in dossier te houden voor eventuele controle van de belastingdienst.

 

Stammis Horeca Verhuur B.V. gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden ten allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Stammis Horeca Verhuur B.V. altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van onze website te waarborgen.

 

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk om uw gegevens te verwijderen ( bijvoorbeeld inzake de facturatieplicht van Stammis Horeca Verhuur B.V. ) kunt u dit ten alle tijden een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Door Stammis Horeca Verhuur B.V. worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

 

 1) voor de uitvoering van de overeenkomst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens en ordernummer;

2) voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens;

 3) voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte van Stammis Horeca Verhuur B.V. of van één van haar partners: uw naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens en ordernummer;

 4) voor de aanvraag van een vrijblijvende telefonisch informatiegesprek van Stammis Horeca Verhuur B.V. of van één van haar partners: uw naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens en ordernummer;

5) voor het versturen van de nieuwsbrieven (indien gewenst): uw naam en emailadres;

6) voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) is mogelijk door middel van de nieuwsbrief of middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@stammishorecaverhuur.nl.

 

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

1) in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 84 maanden na het beëindigen van de overeenkomst, tenzij persoonsgegevens langer bewaard moeten worden voor wettelijke doeleinden;

2) in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 84 maanden na voldoen van de factuur.

3) in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 30 dagen na aanvraag van de offerte;

4) in het geval van de nieuwsbrief: tot wederopzegging;

5) in het geval van het behandelen van vragen en klachten: tot de klacht naar tevredenheid is afgehandeld.

 

 Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst maakt Stammis Horeca Verhuur B.V. gebruik van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk.

In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Stammis Horeca Verhuur B.V., tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene.

Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn bewerkersovereenkomsten van toepassing. Voor het verwerken van betalingen maak Stammis Horeca Verhuur B.V. gebruik van een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder. De externe boekhouder is BDO Accountants en Adviseurs.

 

Het staat Stammis Horeca Verhuur B.V. vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Stammis Horeca Verhuur B.V. ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Stammis Horeca Verhuur B.V.. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Stammis Horeca Verhuur B.V.. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Stammis Horeca Verhuur B.V.